شمشیر در سنگ

The Sword in the Stone

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شمشیر در سنگ

محصولآمریکا
انیمیشن «شمشیر در سنگ» داستان زندگی پسر بچه ای دوازده ساله فقیری به نام «آرتور» است که توسط یک جادوگر به نام «مرلین» آموزش داده شده، تا پادشاه قانونی انگلستان شود.

عوامل سازنده انیمیشن شمشیر در سنگ

Walt Disney
Bill Peet
George Bruns
Donald Halliday