پوستر فیلم  مجازاتگر

مجازاتگر

.47دقیقه
سریال «مجازاتگر» داستان «فرانک کسل» کهنه سرباز نیروی دریایی آمریکا است که با مشکلات روانی پس از جنگ دست و پنجه نرم می کند. او که خانواده اش توسط تبهکاران به قتل رسیده است حالا به دنبال انتقام سخت از آن ها است که با وارد شدن به دنیای آن ها سعی در مجازاتشان دارد و به همین دلیل به «مجازاتگر» معروف می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال مجازاتگر

Jim O'HanlonJeremy Webb
Mark AmbroseGail Barringer
Tyler Bates

خلاصه محتوا

سریال «مجازاتگر» داستان «فرانک کسل» کهنه سرباز نیروی دریایی آمریکا است که با مشکلات روانی پس از جنگ دست و پنجه نرم می کند. او که خانواده اش توسط تبهکاران به قتل رسیده است حالا به دنبال انتقام سخت از آن ها است که با وارد شدن به دنیای آن ها سعی در مجازاتشان دارد و به همین دلیل به «مجازاتگر» معروف می شود.