پوستر فیلم  میان زمین و آسمان

میان زمین و آسمان

.1ساعت و12دقیقه
فیلم «بالا در آسمان» درباره مردی به نام «رایان بینگهام» است که شغل او ابلاغ خبر تعدیل نیروهای کارخانه هایی است که مدیران آن ها توانایی اخراج آن ها را ندارند. او با دختری آشنا می شود که رقیب شغلی او است و روش متفاوتی دارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم میان زمین و آسمان

Jason Reitman
Rolfe Kent
Dana E. Glauberman

خلاصه محتوا

فیلم «بالا در آسمان» درباره مردی به نام «رایان بینگهام» است که شغل او ابلاغ خبر تعدیل نیروهای کارخانه هایی است که مدیران آن ها توانایی اخراج آن ها را ندارند. او با دختری آشنا می شود که رقیب شغلی او است و روش متفاوتی دارد.