قمار چهار گزینه ای
بستن
پوستر فیلم  قمار چهار گزینه ای

قمار چهار گزینه ای

Ghomare Chahar Gozinehea

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «قمار چهارگزینه ای» به دست های پشت پرده کنکور سراسری می پردازد و موضوع حذف شدن کنکور از نظام آموزشی و درآمد زایی از این آزمون را مورد بررسی قرار...

تصاویر و جزییات مستند قمار چهار گزینه ای

عوامل سازنده مستند قمار چهار گزینه ای

عباس رحیمی
قاسم اکبری
احمد قجاوند

درباره مستند قمار چهار گزینه ای

مستند «قمار چهارگزینه ای» به دست های پشت پرده کنکور سراسری می پردازد و موضوع حذف شدن کنکور از نظام آموزشی و درآمد زایی از این آزمون را مورد بررسی قرار می دهد.