زمانی برای دیدنZamani Baraye Didan

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زمانی برای دیدن

محصولایران
مستند «زمانی برای دیدن» داستان زندگی جانباز نابینا فتح خرمشهر «داوود زارع داویژنی» است که به شرح حال او پرداخته می شود.
حبیب باقرزاده