مکانیکThe Mechanic

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مکانیک

کارگردان: Simon West

محصولآمریکا
فیلم «مکانیک» داستان «آرتور بیشاپ» یک مکانیک و یک قاتل حرفه ای است. بیشاپ تخصصی دارد تا مرگ قربانیان خود را طوری صحنه سازی کند که گویا بر اثر یک حادثه، خودکشی و یا جنایت های کوچک بوده است. او حالا توانایی های خود را به یک کارآموز آموزش می دهد که با یکی از دوستان گذشته‌ بیشاپ نیز ارتباط داشته است.