پوستر فیلم  گیرنده

گیرنده

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «گیرنده» روایت مردمی است که در تلاش هستند نامه های خود را به دست رییس جمهور برسانند. «حاج صمد» که راننده وانت است، در طی اتفاقی مامور می شود تا نامه‌ های مردم را به دست رییس جمهور برساند. او در حین انجام این ماموریت با ماجراهای مختلفی مواجه می‌ شود.

عوامل سازنده فیلم گیرنده

خلاصه محتوا

فیلم «گیرنده» روایت مردمی است که در تلاش هستند نامه های خود را به دست رییس جمهور برسانند. «حاج صمد» که راننده وانت است، در طی اتفاقی مامور می شود تا نامه‌ های مردم را به دست رییس جمهور برساند. او در حین انجام این ماموریت با ماجراهای مختلفی مواجه می‌ شود.