ناموجود

طفلان مسلم

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  طفلان مسلم

محصولایران
حکایت غریب اسارت و پناهندگی دو کودک خردسال مسلم بن عقیل پسر عموی سیدالشهدا(ع) به شهر کوفه در محرم سال ۶۴ هجری قمری را روایت می‌کند.
فیلم‌های پیشنهادی