پوستر فیلم  سرنوشت

سرنوشت

.50دقیقه
سریال «سرنوشت» درباره یک جراح پلاستیک به نام «یو ایون سو» است که توسط افرادی ربوده می شود. او طی اتفاقی به 700 سال قبل، یعنی زمان امپراتور «گونگ‌مین» از سلسلهٔ گوریو می رود و در آن جا عاشق رییس گارد سلطنتی به نام «چوی یونگ» می‌ شود. حالا باید دنبال راهی برای بازگشت به زمان حال باشد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال سرنوشت

VJong Hak Kim
Hyun Jik Lee
Ji Na Song

خلاصه محتوا

سریال «سرنوشت» درباره یک جراح پلاستیک به نام «یو ایون سو» است که توسط افرادی ربوده می شود. او طی اتفاقی به 700 سال قبل، یعنی زمان امپراتور «گونگ‌مین» از سلسلهٔ گوریو می رود و در آن جا عاشق رییس گارد سلطنتی به نام «چوی یونگ» می‌ شود. حالا باید دنبال راهی برای بازگشت به زمان حال باشد.