پوستر فیلم  پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز

پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز

.23دقیقه
انیمیشن سریالی «پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز» داستان پس از آن که «پو» توسط استاد «اوگوی» به عنوان جنگجوی اژدها انتخاب می شود، به «قلعه ی یشم» می رود تا در آن جا توسط استاد «شیفو» به تمریناتش ادامه دهد و مهارت های زیادی را نیز از گروه پنج جنگجوی آتشین بیاموزد. ولی او وظیفه های دیگری هم دارد و آن محافظت از دره صلح است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز» داستان پس از آن که «پو» توسط استاد «اوگوی» به عنوان جنگجوی اژدها انتخاب می شود، به «قلعه ی یشم» می رود تا در آن جا توسط استاد «شیفو» به تمریناتش ادامه دهد و مهارت های زیادی را نیز از گروه پنج جنگجوی آتشین بیاموزد. ولی او وظیفه های دیگری هم دارد و آن محافظت از دره صلح است.