پوستر فیلم  پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز

پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز

Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness

.23دقیقه
انیمیشن سریالی «پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز» داستان پس از آن که «پو» توسط استاد «اوگوی» به عنوان جنگجوی اژدها انتخاب می شود، به «قلعه ی ی...
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز

 سریال پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز
 سریال پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز
 سریال پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز
 سریال پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز
 سریال پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز

عوامل سازنده سریال پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز

درباره سریال پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز

انیمیشن سریالی «پاندای کونگ فوکار: افسانه های شگفت انگیز» داستان پس از آن که «پو» توسط استاد «اوگوی» به عنوان جنگجوی اژدها انتخاب می شود، به «قلعه ی یشم» می رود تا در آن جا توسط استاد «شیفو» به تمریناتش ادامه دهد و مهارت های زیادی را نیز از گروه پنج جنگجوی آتشین بیاموزد. ولی او وظیفه های دیگری هم دارد و آن محافظت از دره صلح است.