مکالمهThe Conversation

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مکالمه

کارگردان: Francis Ford Coppola

محصولآمریکا
فیلم «مکالمه» و یا «گفتگو» ماجرای یک جاسوس شنود بسیار موفق که مورد اطمینان سازمان است، اما به تازگی بخاطر کسانی که باعث مرگشان بوده دچار عذاب وجدان شده و تصمیم می ‌گیرد ج...
Francis Ford Coppola
David Shire
Richard Chew