پوستر فیلم  شکار طبس

شکار طبس

Shekare Tabas

مستندایرانی
.33دقیقه
مستند «شکارطبس» روایتی است منتشر نشده از مهار یکی از پیشرفته ترین هواپیما های جاسوسی «آمریکا» ، «RQ 170» در آسمان خاطره انگیز «طبس» است. این مستند حاو...

عوامل سازنده مستند شکار طبس

علی جمالی
مجتبی خلفی زاده
علی جمالی

درباره مستند شکار طبس

مستند «شکارطبس» روایتی است منتشر نشده از مهار یکی از پیشرفته ترین هواپیما های جاسوسی «آمریکا» ، «RQ 170» در آسمان خاطره انگیز «طبس» است. این مستند حاوی تصاویر رمز گشایی شده از حافظه های این هواپیما بر فراز پایگاه هوایی «قندهار» می باشد.