پوستر فیلم  مکس بیشاپ

مکس بیشاپ

.1ساعت و23دقیقه
«مکس بیشاپ» که یک قاتل قرار دادی است، مدتی است در بیکاری به سر می‌ برد، او پس از چندین مصاحبه در یک دبستان به عنوان سرایدار استخدام می‌ شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مکس بیشاپ

Jack Beranek
Jack BeranekSteven Sherman
Jack Beranek
Andrew Hanson

خلاصه محتوا

«مکس بیشاپ» که یک قاتل قرار دادی است، مدتی است در بیکاری به سر می‌ برد، او پس از چندین مصاحبه در یک دبستان به عنوان سرایدار استخدام می‌ شود.