آستیگمات
بستن
پوستر فیلم  آستیگمات

آستیگمات

فیلمایرانی
.1ساعت و22دقیقه
فیلم «آستیگمات» درمورد مردی است که بعد از جدایی چند ساله از خانواده اش برگشته و می خواهد خانه اش را از زن و پسر و عروس و نوه اش پس بگیرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آستیگمات

خلاصه محتوا

فیلم «آستیگمات» درمورد مردی است که بعد از جدایی چند ساله از خانواده اش برگشته و می خواهد خانه اش را از زن و پسر و عروس و نوه اش پس بگیرد.