آستیگمات
بستن

آستیگماتAstigmatism

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آستیگمات
پیش نمایش

کارگردان: مجیدرضا مصطفوی

محصولایران
داستان فیلم آستیگمات درمورد مردی است که بعد از جدایی چند ساله از خانواده برگشته و می خواهد خانه اش را از زن و پسر و عروس و نوه اش پس بگیرد. پسرش که در زیرزمین خانه زالو پرورش می دهد و می خواهد از این راه ثروتی بهم بزند، سعی می کند زن و مرد را آشتی دهد تا در خانه بمانند اما مادرش می خواهد با مردی دیگر ازدواج کند.
فیلم‌های پیشنهادی