آستیگمات
بستن
پوستر فیلم  آستیگمات

آستیگمات

Astigmatism

فیلمایرانی
.1ساعت و22دقیقه
فیلم «آستیگمات» درمورد مردی است که بعد از جدایی چند ساله از خانواده اش برگشته و می خواهد خانه اش را از زن و پسر و عروس و نوه اش پس بگیرد.

تصاویر و جزییات فیلم آستیگمات

 فیلم آستیگمات
 فیلم آستیگمات
 فیلم آستیگمات
 فیلم آستیگمات

عوامل سازنده فیلم آستیگمات

درباره فیلم آستیگمات

فیلم «آستیگمات» درمورد مردی است که بعد از جدایی چند ساله از خانواده اش برگشته و می خواهد خانه اش را از زن و پسر و عروس و نوه اش پس بگیرد.